Aktualności

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne     w dalszej drodze życiowej, co już dziś znajduje potwierdzenie w wynikach egzaminów dojrzałości, egzaminów zawodowych i ilości osób podejmujących dalszą naukę na wyższych uczelniach, a także liczbie olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych.

 

Umożliwiamy aktywne uczestniczenie i funkcjonowanie w środowisku poprzez umacnianie demokracji i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Zapewniamy, że nasi absolwenci będą ludźmi o wysokiej kulturze, wrażliwymi

i ceniącymi podstawowe wartości moralne  i społeczne.

Dysponujemy wspaniałą bazą sportową, dzięki której młodzi ludzie mogą rozwijać się również pod względem fizycznym, kształtując jednocześnie umiejętności zdrowej rywalizacji i konkurencji.

O tworzenie właściwego klimatu do nauki, pracy i wychowania dba wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna naszej szkoły, stale podnosząca kwalifikacje, co zapewnia wysoki poziom kształcenia a jednocześnie umożliwia pełny rozwój naszym wychowankom.