Galeria Strona główna Kontakt
 

Oferowane kierunki kształcenia w Zespole Szkół Nr 2

w roku szkolnym 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące

Oddziały LO

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

historia,
do wyboru: język polski lub wiedza o społeczeństwie,
język angielski

język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie,
 język angielski

biologia,
do wyboru: chemia lub język polski,

język angielski

język polski, biologia, chemia,
język angielski

geografia,
do wyboru: język polski lub biologia,
język angielski

język polski, geografia, biologia,
język angielski

matematyka,

do wyboru: fizyka lub geografia,
język angielski

język polski, matematyka, geografia lub fizyka, język angielski

Technikum

W technikum, kształcenie zawodowe może odbywać się w mniej liczebnych klasach

ze względu na możliwość łączenia różnych zawodów w ramach jednej klasy.

 

Technikum realizuje kształcenie

w następujących zawodach:

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

 

technik ekonomista

język polski,
matematyka, geografia, język angielski
czytaj więcej

technik hotelarstwa

język polski,
matematyka, geografia, język angielski
czytaj więcej

technik logistyk

język polski,
matematyka, geografia, język angielski
czytaj więcej

technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski,
matematyka, biologia, język angielski
czytaj więcej

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

kształci z zawodzie kucharz

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty:

język polski,
matematyka, biologia, język angielski