Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WYDARZENIE 
TERMIN
Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2019
Ferie zimowe 13.01. – 26.01.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04. – 14.04.2020
I semestr w klasach maturalnych: III LO i IV T 02.09. – 15.12.2019
II semestr w klasach maturalnych: III LO i IV T 16.12.2019 – 24.04.2020
I semestr w pozostałych klasach: I-II LO,I-III T i I-III ZSZ 02.09.2019 – 26.01.2020
II semestr w pozostałych klasach: I-II LO,I-III T i I-III ZSZ 27.01. – 26.06.2020
Ukończenie szkoły w klasach III LO i IV T 24.04.2020
Zakończenie roku szkolnego w pozostałych klasach 26.06.2020
I SEMESTR
Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia po szkole gimnazjalnej - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 10.09.2019 godz. 15:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia po szkole podstawowej - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2019 godz. 15:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas drugich LO i T oraz klas trzecich T i BS I Stopnia -z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2019 godz. 15:30
Spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich LO i czwartych T - spotkanie z Dyrektorem Szkoły i doradcą metodycznym w sprawie egzaminu maturalnego w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 12.09.2019 godz. 15:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w sali kinowej 12.09.2019 godz. 16:30
Propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas maturalnych: III LO i IV T 02.12.2019
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO i IV T przed klasyfikacją śródroczną 03.12.2019 godz. 15:30
Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej uczniom klas maturalnych: III LO i IV T 11.12.2019
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych: III LO i IV T 13.12.2019
Propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej dla uczniów pozostałych klas: I-II LO,I-III T i I-III BS I Stopnia 19.12.2019
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO,
I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją śródroczną
02.01.2020 godz. 15:30
Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej uczniom pozostałych klas: I-II LO,I-III T i I-III BS I Stopnia 08.01.2020
Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia 10.01.2020
Konferencja plenarna 28.01.2020
II SEMESTR
Propozycje ocen w klasyfikacji rocznej dla uczniów klas maturalnych: III LO i IV T 07.04.2020
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO i IV T 08.04.2020 godz. 15:30
Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej w klasach maturalnych: III LO i IV T 17.04.2020 do godz. 12:00
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych: III LO i IV T 20.04.2020
Egzaminy klasyfikacyjne 21.04. i 22.04.2020
Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych 22.04.2020
Złożenie świadectw uczniów klas maturalnych: III LO i IV T do podpisu przez Dyrektora 23.04.2020
Propozycje ocen w klasyfikacji rocznej dla uczniów pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia 09.06.2020
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją roczną 10.06.2020 godz. 15:30
Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej uczniom pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia 18.06.2020
Konferencja klasyfikacyjna 22.06.2020
Egzaminy klasyfikacyjne 23.06. i 24.06.2020
Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych 24.06.2020
Złożenie świadectw do podpisu przez Dyrektora 25.06.2020
Konferencja plenarna 26.06.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla LO i T 20.12.2019 (klasowe spotkania wigilijne), 10.01.2020 oraz drugi wybrany dzień na egzamin zawodowy w styczniu, wybrany dzień w kwietniu na promocję szkoły, egzaminy maturalne: 04.05.2019, 05.05.2019, 06.05.2019, egzaminy zawodowe: 23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla BS I Stopnia 20.12.2019 (klasowe spotkania wigilijne), wybrany dzień w kwietniu na promocję szkoły, egzaminy maturalne: 04.05.2019, 05.05.2019, 06.05.2019, egzamin zawodowy: 25.06.2020
Konsultacje z rodzicami 05.11.2019 godz. 15:00, 10.03.2020 godz. 15:00, 19.05.2020 godz. 15:00
Planowane apele październik, grudzień (klasy maturalne), styczeń (klasy I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia), marzec