Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Jakie są najważniejsze cele projektu
"Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe"

 • poprawa kompetencji zawodowych uczniów,
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju,
 • podniesienie znajomości języków obcych,
 • wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy,
 • zmotywowanie do lepszej nauki,
 • wzbogacenie portfolio uczniów o dokumenty wzmacniające ich pozycję na rynku pracy,
 • zwiększenie świadomości różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych.

Kim jest organizacja pośrednicząca?

Firma Casa da Educacao z siedzibą w Lizbonie to firma, która od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty stażowe z krajami europejskimi. Już na etapie pisania wniosku aplikacyjnego organizacja dała się poznać jako placówka, która reaguje na potrzeby programowe szkoły, starająca się dostosować do wymagań stawianych przez organizację wysyłającą. Funkcjonując na rynku edukacyjnym firma zrealizowała szereg projektów stażowych z różnymi instytucjami, między innymi z Polski, Hiszpanii Niemiec, Czech, Włoch oraz Rumunii. Asortyment oferowanych usług przez organizację partnerską nakierowany jest na zawody hotelarskie i gastronomiczne, turystyczne, techniczne i przemysłowe oraz te, które związane są z biznesem i administracją.


W ramach projektu uczniowie odbędą 2-tygodniowy pobyt w Lizbonie w Portugalii. Opłacona zostanie między innymi:

 • podróż,
 • ubezpieczenie,
 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • wycieczki kulturowe,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • uczniom wypłacone zostanie również "kieszonkowe".

Uczniowie po odbyciu stażu w Portugalii uzyskają dokumenty zwiększające ich szanse na rynku pracy.

 • Certyfikat Europass Mobilność (w języku angielskim oraz w języku polskim),
 • Certyfikat organizacji wysyłającej i przyjmującej,
 • Zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie przygotowawczym.

Jaki jest planowany termin wyjazdu na staż do Portugalii?

Grupa ekonomistów i logistyków

10 marca 2019 (niedziela) – 23 marca 2019 (sobota)

Grupa hotelarzy i gastronomów

31 marca 2019 (niedziela) – 13 kwietnia 2019 (sobota)


Jakie są obowiązki ucznia przed wyjazdem na staż?

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego, językowego (przygotowanie z języka angielskiego) i zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania Umowy o Staż, Porozumienia o Programie Zajęć i Karty Jakości Stażu.

Udział w zajęciach przygotowawczych jest obowiązkowy.

Jakie są obowiązki ucznia podczas pobytu na stażu zagranicznym?

Stażysta zobowiązany jest:

 • sumiennie wykonywać zadania w ramach zagranicznej praktyki zawodowej,
 • codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
 • wypełniania zaleceń opiekunów praktyk (polskich i zagranicznych),
 • brać czynny udział w programie kulturowym realizowanym podczas stażu,
 • systematycznie wypełniać dzienniki praktyk i przedstawiać je opiekunom przebywającym wraz z uczniami na stażu oraz sporządzać relacje mailowe z przebiegu praktyk,
 • na bieżąco informować koordynatorów projektu o zaistniałych trudnych sytuacjach.

Jakie są obowiązki ucznia po powrocie ze stażu zagranicznego?

Stażysta ma obowiązek:

 • uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez koordynatorów projektu w celu przygotowania i wysłania Raportu Końcowego, które odbędzie się w terminie do 15 dni po zakończeniu stażu,
 • uczestniczyć w spotkaniach promujących projekt i efekty stażowe,
 • ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestniczenia w projekcie.

Kryteria rekrutacji

W celu wyłonienia grupy stażystów, w czerwcu 2018 roku przeprowadzona zostanie rekrutacja.

W dniu rekrutacji potencjalni stażyści muszą spełniać niżej wymienione warunki:

 • są uczniami klas I i II i kształcą się w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • wyrażają chęć wyjazdu na staże zagraniczne oraz gotowość obowiązkowego uczestnictwa wintensywnych zajęciach przygotowawczy.

Kryteriami wyboru uczestników będą:

 • średnia ocen końcoworocznych (rok szk. 2017/2018) z przedmiotów zawodowych (maksymalnie 10 punktów),
 • średnia ocen końcoworocznych (rok szk. 2017/2018) z języka angielskiego (maksymalnie 10 punktów),
 • procentowa frekwencja na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych (maksymalnie 5 punktów),
 • opinia wychowawcy na temat zachowania ucznia i przestrzegania przez niego Statutu i Regulaminu Szkoły, zaangażowania w życie szkoły (maksymalnie 5 punktów),
 • pochodzenie z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną (maksymalnie 5 punktów).

Uczeń może się odwołać w ciągu 7 dni od wyników rekrutacji
w formie pisemnej
do dyrektora szkoły.

Koordynatorzy:

Emilia Antończyk

Aleksandra Cichoń

Małgorzata Lach

Maria Pietranik

Katarzyna Śnieg

Wydarzenia

Spotkanie podsumowujące projekt 

W spotkaniu uczestniczyli stażyści, którzy w marcu i kwietniu realizowali dwutygodniowe staże zagraniczne w Lizbonie, pani dyrektor Ewa Mentel, pani wicedyrektor Beata Kabut, główna księgowa szkoły pani Joanna Matysik oraz uczniowie i nauczyciele. Zaproszenie na uroczystość przyjął również Naczelnik Wydziału Edukacji pan Andrzej Pawłowski oraz przedstawiciele firm różnych branż, z którymi współpracuje szkoła.

Podczas uroczystości podsumowany został projekt „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe”, w czasie którego grupa 40 uczniów klas ekonomicznych, logistycznych, hotelarskich i gastronomicznych odbyła 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali zdobyte umiejętności zawodowe. Uczniowie klas ekonomicznych opowiedzieli o rezultatach swojej praktyki w firmie szkoleniowej CITEFORMA, zaś młodzież z klas logistycznych przedstawiła efekty stażowe zdobyte w firmie BRICO DEPOT oraz METRO DE LISBOA. Również uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich podzielili się swoimi doświadczeniami, jakie zdobyli odbywając praktykę w renomowanych hotelach i restauracjach w Portugalii. Dodatkowo uczniowie klas hotelarskich zaaranżowali stoły na spotkanie a młodzi gastronomowie upiekli na tę okazję znakomite lizbońskie słodkości – ciasteczka Pastéis de Nata. Zdobyte kompetencje i umiejętności mogła poznać nie tylko zgromadzona na auli społeczność szkolna ale, co równie ważne, zaproszeni na spotkanie pracodawcy.

Wszyscy uczniowie czekali również na filmy, ukazujące ich pobyt na praktykach zawodowych. Na zakończenie tej części spotkania uczniowie otrzymali Certyfikaty organizacji portugalskich, Certyfikaty organizacji wysysającej oraz Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie przygotowawczym. Już wkrótce wszyscy stażyści otrzymają również wystawione przez szkołę dokumenty Europass Mobilność.

FILMY ZE STAŻU W PORTUGALII

Warsztaty upowszechniające efekty stażowe

Uczniowie klas hotelarskich wraz z Panią Żanetą Ciuksą-Macoń przeprowadzili warsztaty hotelarskie "Nowoczesne trendy w aranżacji stołów”. Podczas warsztatów młodzi hotelarze podzielili się ze swoimi koleżankami i kolegami doświadczeniem zdobytym na zagranicznych praktykach zawodowych, aranżując stoły na spotkanie podsumowujące projekt.

Warsztaty upowszechniające efekty stażowe

Staże zagraniczne w Portugalii już za nami. Wciąż jednak trwa upowszechnianie rezultatów projektu 

"Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe". 

W czwartek, 9 maja zorganizowane zostały warsztaty gastronomiczne "Przystawki i desery sercem cateringu", podczas których młodzież Korfantego przygotowywała typowy deser Portugalski Pastéis de nata – babeczki budyniowe z ciasta francuskiego.

W rolach głównych: Martyna Feliszek oraz Kinga Goworek.

Hotelarze i gastronomowie w Portugalii

Minął pierwszy tydzień stażu zagranicznego uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych w Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Hotelarze i gastronomowie to już druga grupa uczniów Korfantego, która odbywa staż w ramach projektu „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe”. Hotelarze pracują w hotelach 3- i 4- gwiazdkowych w centrum Lizbony, takich jak: Sana Reno, Sana Malhoa, Gat Rossio i As Hotel Lisboa. Gastronomowie pracują w dużych restauracjach usytuowanych w centrum miasta, jak Cafe Imperio i Restaurante Sabor Mineiro oraz w restauracji hotelowej – Fenix Hotels Lisboa.

W pierwszym dniu praktyk uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną zakładów, zasadami BHP oraz z obowiązującymi przepisami panującymi w danym dziale. Podczas kolejnych dni uczniowie przystąpili do pracy. Gastronomowie zajęli się aranżacją sali i stołów, przygotowywaniem dań głównych, przygotowywaniem i dekorowaniem popularnych w Portugalii wyrobów cukierniczych. Wszystkie te zadania pozwoliły uczniom klas gastronomicznych efektywne wykorzystywać sprzęt gastronomiczny. Niektórzy uczniowie mieli już swoje pierwsze doświadczenia z obsługą gości i przyjmowaniem zamówień.

Hotelarze przystąpili do przygotowywania pokoi i łazienek dla nowych gości, polerowania sztućców, sporządzania potraw do bufetów śniadaniowych i uczestnictwa w serwowaniu potraw i napojów. Ważnym zadaniem dla młodych hotelarzy było przygotowanie sali konsumpcyjnej na przyjęcie gości oraz poznanie zasad pracy recepcji hotelowych.

Po pracy, w godzinach popołudniowych młodzież spędza aktywnie czas na poznawaniu zabytkowej części Lizbony. Zwiedzili takie miejsca jak: Zamek św. Jerzego, usytuowany na najwyższym wzgórzu Lizbony, Kościół św. Antoniego, stojący w miejscu, gdzie urodził się święty, Plac Handlowy z imponującym Łukiem Triumfalnym i pomnikiem króla Józefa I. Ponadto uczniowie mieli możliwość przejazdu zabytkowymi windami łączącymi różne poziomy miasta – Elevador de Santa Justa oraz Elevador da Bica. Wśród odwiedzonych przez uczniów ciekawych miejsc w Lizbonie znalazły się również Muzeum Archeologii w Klasztorze Karmelitów, którego gotyckie sklepienia runęły podczas trzęsienia ziemi. W odległej dzielnicy Belem zobaczyli Pomnik Odkrywców przedstawiający fragment statku gotowego w rejs oraz klasztor Hieronimitów, znajdujący się na liście zabytków UNESCO, uchodzący za jeden z piękniejszych w Europie.

Emilia Antończyk

Weekendowy program kulturowy stażystów z Korfantego

Uczniowie klas technikum hotelarskiego oraz gastronomowie codziennie mają okazję do odkrywania ciekawych miejsc nie tylko w Lizbonie, w której to odbywają swoje staże, ale również w wielu historycznych miejscach Portugalii.

W weekend stażyści z Korfantego uczestniczyli w interesującym programie kulturowym, przygotowanym przez firmę Casa da Educação .

W sobotę młodzież rozpoczęła zwiedzanie od wspaniałego portugalskiego miasteczka Sintra położonego wśród wzgórz Serra de Sintra.Następnym punktem programu był pałac w miejscowości Sintra-

Quinta Da Regaleira, najbardziej tajemniczy kompleks w całym miasteczku oraz ważny zabytek wpisany na listę UNESCO. Charakterystyczny dla tego miejsca mikroklimat czyni to miejsce niepowtarzalnym.Pałac, park, podziemne tunele, fontanny, niesamowita roślinność – Quinta Da Regaleira ma wiele do zaoferowania.Kolejnym punktem weekendowego programu była wizyta na Cabo da Roca, czyli na najdalej wysuniętym na zachód punkcie stałego lądu Europy. Sobotnie zwiedzanie zakończyli nadmorskimi zdjęciami na Boca do Inferno.

Niedzielne zwiedzanie młodzież rozpoczęła od sanktuarium w Fatimie- jednego z największych centrów pielgrzymkowych na świecie. Następnym punktem programu był Klasztor w Batalha - miejsce to uważane jest za jeden z najwspanialszych i najznamienitszych zabytków w Portugalii. I chociaż plaża w Nazare przywitała uczniów Korfantego wietrzną i chłodną pogodą, jednak widoki wzburzonego morza na długo zostaną w pamięci wszystkich uczestników stażu. Końcowym punktem programu było Obidos – średniowieczne miasteczko, magicznie położone na wzgórzu i otoczone XIV wiecznymi murami.

Katarzyna Śnieg

Młodzież Korfantego z Erasmusem zdobywa doświadczenia

Zakończyły się staże w Lizbonie dla młodzieży klas ekonomicznych i logistycznych. 20 uczniów Korfantego w ramach realizowanego w szkole Programu Erasmus+ przez dwa tygodnie zdobywała nowe doświadczenia zawodowe, podnosiła umiejętności językowe oraz poznawała historię i kulturę Portugalii.

Przygoda z praktykami zawodowymi dla młodych ekonomistów i logistyków dobiegła końca. Młodzież doświadczając pracy w firmach logistycznych oraz w firmie szkoleniowej miała okazję doskonalić zawodowy język angielski oraz nabyć nowe umiejętności zawodowe.

Oprócz wymiernych korzyści w postaci zdobytego doświadczenia zawodowego oraz uzyskanych dokumentów Europass Mobilność, wyjazd na staże w ramach Programu Erasmus+ pozwolił uczniom zdobyć umiejętność radzenia sobie w nowym, nieznanym otoczeniu. Młodzież samodzielnie poruszała się po Lizbonie, korzystała z różnych środków transportu, przez co nie tylko wzmacniała umiejętności logistyczne, ale również brała odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Część wykonywanych przez uczniów zadań zawodowych wymagała pracy w grupie. Takie sytuacje wzmacniały u uczniów umiejętność organizacji pracy, przekonywania do własnych argumentów, ale i poszanowania zdania innych osób z wykorzystaniem zasad współpracy.

Pokonywanie oporów przed mówieniem w języku angielskim to kolejna zaleta wyjazdów stażowych. Część młodzieży chcąc nawiązać komunikację lub rozwiązać bieżący problem musiała przełamać w sobie barierę nieśmiałości i uwierzyć w swoje możliwości językowe.

Pobyt w Lizbonie pozwolił również zrozumieć, iż lata podbojów kolonialnych nie pozostały bez wpływu na zróżnicowanie narodowe mieszkańców Portugalii. Rodowód ludności portugalskiej jest niezwykle skomplikowany. Taka sytuacja pozwoliła młodzieży otworzyć się na wielokulturowość i tolerancję w stosunku do innych osób i zachowań, wszyscy mogliśmy prawdziwie poczuć się Europejczykami.

Mamy nadzieję, że wszystkie zdobyte podczas stażu kompetencje pozwolą młodym ekonomistom i logistykom lepiej przygotować się do zadań wymagających odpowiedzialności, a tym samym wzmocnią ich pozycję się na rynku pracy w przyszłości.

Małgorzata Lach

Trwają praktyki uczniowskie w Portugalii

Młodzież klas ekonomicznych i logistycznych kontynuuje staże zagraniczne w Lizbonie. Uczniowie Korfantego zdobywają umiejętności zawodowe i językowe oraz poznają zabytki i kulturę Portugalii.

Młodzież klas ekonomicznych pracując w firmie szkoleniowej CITEFORMA, miała okazję nie tylko doskonalić branżowy język angielski, ale również poznała system zatrudniania i wynagradzania pracowników w Portugalii. Uczniowie obliczali płace pracowników w oparciu o system podatkowy obowiązujący w kraju przyjmującym. Dzięki temu mieli możliwość wskazać różnice w sposobie wynagradzania pracowników w Polsce i Portugalii.

Młodzież klas logistycznych pracuje w firmie METRO de LISBOA i BRICO DEPOT. Uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie kompletowania, sortowania, pakowania asortymentu i przygotowania do wysyłki. Poznają również tajniki inwentaryzacji towarów. Wykonując te czynności młodzi logistycy doskonalą branżowe słownictwo zawodowe, pracują z wykorzystaniem dokumentów handlowych oraz utrzymują kontakt z pracownikami firm.

Staże zagraniczne to również możliwość do poznania bogatej kultury i historii Portugalii. Każde popołudnie jest świetną okazją do odkrywania ciekawych miejsc Lizbony. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Wieżę Belem czyli Torre de Belem, która należy do najcenniejszych zabytków całej Portugalii i jest drugim zabytkiem na liście UNSECO Portugalii.

Ciekawą formą spędzania wolnego czasu był przejazd kolejką linową ponad Parkiem Narodów wzdłuż rzeki Tag. Można z niej podziwiać prawie wszystkie atrakcje Parque das Nações, gdyż 44 wagoniki kursują pomiędzy Oceanarium a Wieżą Vasco da Gama.

Oczywiście nie mogło zabraknąć obecności stażystów w słynnej lizbońskiej windzie Elevador de Santa Justa. To świetny sposób na poznanie Lizbony i jej zabytków całkowicie z innej perspektywy.

W weekend cała grupa uczestniczyła w ciekawym programie kulturowym świetnie przygotowanym przez firmę Casa da Educaco. Młodzież Korfantego zwiedziła takie miejsca jak: Sintra, Quinta da Regaleira, Cabo da Roca (najdalej wysunięty na zachód punkt Europy) Guincho Beach, Boco do Infermo, Sanktuarium w Fatimie, Monastery of Batalha, Nazare Beach oraz Obidos Village.

Maria Pietranik

Małgorzata Lach

Ruszyły staże zagraniczne w Portugalii

Uczniowie klas ekonomicznych i logistycznych rozpoczęli dwutygodniowe staże zagraniczne w Lizbonie. Stolica Portugali przywitała młodzież słońcem, przyjazną atmosferą i ciekawymi miejscami praktyk zawodowych.

W pierwszym dniu praktyk stażyści zapoznali się z miejscami, gdzie przez najbliższe dwa tygodnie będą zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe.

Uczniowie klas ekonomicznych poznali firmę szkoleniową CITEFORMA i osoby prowadzące zajęcia. Już podczas pierwszego spotkania młodzież zapoznała się z historią gospodarki portugalskiej i jej aktualną sytuacją. Poznanie branżowego słownictwa z zakresu ekonomii w języku angielskim było mocną stroną pierwszego dnia praktyk.

Młodzi logistycyrównież poznali swoje miejsca praktyk: METROPOLITANO de LISBOA oraz BRICO DEPOT. Stażyścizapoznali się z zasadami pracy, poznali również zespół pracowników, z którym będą zdobywać nowe doświadczenia logistyczne. Dodatkowo młodzież z BRICO DEPOT poznała szefa regionu SINTRA, który osobiście przywitał młodzież Korfantego.

Po południu przyszedł czas na odkrywanie pięknej Lizbony. Wraz z przewodnikiem, panią Katariną, stażyścii opiekunowie mieli okazję zobaczyćZamek św. Jerzego położony w jednej z najstarszych części Lizbony, Alfamę – najstarszą dzielnicę miasta, czy też zbudowaną w 1150 roku w stylu romańskim Katedrę Najświętszej Maryi Panny.

Staże zagraniczne w Portugalii można uznać za otwarte!

Maria Pietranik

Małgorzata Lach

Kurs języka portugalskiego

Zakończył się kurs języka portugalskiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Lizbony. Przez ostatnie 3 soboty uczestnicy projektu poznawali podstawowe zwroty w języku portugalskim wykorzystywane w sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego. Dziękujemy Szkole Języków Iberyjskich Porto Alegre w Katowicach oraz Panu Gabrielowi za przeprowadzenie szkolenia.

Portugalia oczyma uczniów Korfantego

7 grudnia w ramach akcji „Tydzień z Erasmusem” zorganizowane zostały warsztaty kulturowe „Portugalia oczyma uczniów Korfantego” dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne.

Uczniowie pracując w grupach wykonali prezentacje, obejmujące taką tematykę jak:


1. Miły początek czyli… 5 najciekawszych elementów przyrody portugalskiej

2. Miłego początku ciąg dalszy… 5 symboli kojarzonych z Portugalią

3. Miłego początku ciąg dalszy… Jacy są Portugalczycy?

4. Ekonomicznym okiem… Mocne strony gospodarki portugalskiej

5. Ekonomicznym okiem… Portugalska waluta

6. Logistyczne rozpoznani … Środki transportu w Lizbonie

7. Pragmatycznie – a więc… Jakie atrakcje zwiedzić w Portugalii?

8. Pragmatycznie – a więc… Co dobrego zjeść w Portugalii?

8. Rozrywkowo … Sporty najchętniej uprawiane w Portugalii

9. Rozrywkowo Portugalskie okazje do świętowania

10. Na zakończenie … Pamiątki, które można przywieźć z Portugalii

Warsztaty przygotowane przez panią Aleksandrę Cichoń były doskonałą okazją do poznania kraju, w którym uczniowie odbędą praktyki zawodowe w ramach projektu "Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe".

Dodatkowo, uczniowie uczestnicząc w zajęciach doskonalili kompetencje kluczowe związane z wyszukiwaniem i selekcjonowaniem informacji. Co ważne, musieli również pokonać tremę przed wystąpieniami publicznymi. Warsztaty nie tylko świetnie wpisały się w akcję promującą Program Erasmus+ w naszej szkole, ale również pokazały, że młodzież Korfantego potrafi pracować w zespole i wie jak skutecznie wykorzystywać potencjał poszczególnych członków grupy.


Poznajemy Portugalię - warsztaty kulturowe

8 stycznia 2019 miała miejsce druga część warsztatów kulturowych w ramach projektu „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe”. O przybliżenie uczniom piękna portugalskiego kraju zadbali członkowie Stowarzyszenia Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”: Tomasz Giza i Krzysztof Rosenberger.

Podczas prelekcji na sali kinowej uczniowie poznali znane i nieznane zakątki Lizbony, zaznajomili się z historią i współczesnym obliczem tego wyjątkowego miasta. Mieli też okazję poznać ze zdjęć i opowieści miejsca, które odwiedzą już za kilka miesięcy. Zobaczyli, jak pracują, jak odpoczywają i jak świętują Portugalczycy. Dowiedzieli się, jakie miejsca koniecznie odwiedzić, zaś na jakie zachowania uważać. Poznali ciekawostki związane z miastem, na przykład jak wygląda Festas de Lisboa oraz tę, że Święty Antoni z Padwy tak naprawdę urodził się w… Lizbonie.

Później odbyła się część warsztatowa. Technicy gastronomii i hotelarstwa zajęli się przygotowaniem pysznych „Bolo de arroz” (wcześniej podczas zajęć językowych przełożyli przepis na język angielski) i udekorowaniem stołu, na których zostały podane babeczki, zaś ekonomiści i logistycy przygotowali samodzielnie wymyślone wersje portugalskich symboli „Galo de Barcelos” – „Koguta z Barcelos” i sardynek na Festival da Sardinha (w 2017 r. na konkurs artystycznego wyobrażenia sardynki wpłynęło ponad 5200 projektów z całego świata).

Na zakończenie odbył się quiz podsumowujący warsztaty oraz oczywiście… degustacja wypieków!

Raz jeszcze dziękujemy członkom „My Lisbon Story”

za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu w szkolnym holu wystawy zdjęć o Portugalii,

do której obejrzenia serdecznie zapraszamy.

Warsztaty integracyjne uczestników Programu Erasmus+

W dniach 31 października i 5 listopada br. odbyły się warsztaty integracyjne uczniów klas drugich i trzecich technikum, którzy w marcu 2019r. wyjadą do Portugalii na staż w ramach programu Erasmus + w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Stażyści reprezentują klasy w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Warsztaty odbyły się w grupach 20-osobowych. Celem zajęć było zintegrowanie uczniów pochodzących z różnych klas, którzy wezmą udział we wspólnym wyjeździe na staż zagraniczny. Dzięki różnorodnym aktywnościom młodzież miała okazję bliżej poznać siebie. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach a ćwiczeniom towarzyszyły humor i zabawa.

Jadwiga Kulas

Wizyta przygotowawcza w Lizbonie

W dniach 14 - 17 października 2018 roku miała miejsce wizyta przygotowawcza w Lizbonie w ramach projektu „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe”. Jej głównym celem było omówienie programów praktyk z koordynatorami organizacji przyjmującej, jak również z przedstawicielami firm, które gościć będą w marcu i kwietniu przyszłego roku uczniów Korfantego.

Wizyta przygotowawcza była bardzo dobrze zorganizowana przez koordynatorów firmy Casa da Educação w Lizbonie. Podczas pierwszego spotkania z panią Rosario Pires oraz panią Katarzyną Wruszczak omówione zostały podstawowe kwestie związanie z programem praktyk, opieką sprawowaną nad uczniami podczas staży zawodowych, miejscem zakwaterowania grup, dojazdu uczniów do firm czy procesu monitorowania przebiegu praktyk i ewaluacji.

Przez trzy dni pobytu w Lizbonie koordynatorki projektu – pani Maria Pietranik i pani Małgorzata Lach – w towarzystwie pani Luizy (pracownika firmy Casa da Educação) odwiedzały miejsca praktyk uczniowskich. Obejmowały one wszystkie branże, w których kształcą się przyszli stażyści.

Warto podkreślić, że w każdym z tych miejsc można było poznać opiekunów/mentorów przyszłych stażystów, których cechowała nie tylko niezwykła otwartość na przyjazd polskiej młodzieży, ale i profesjonalne podejście do wykonywania zadań zawodowych przez uczniów.

Ważną częścią wizyty przygotowawczej było poznanie Lizbony oraz jej ciekawych miejsc, które warto zwiedzić w czasie wolnym od praktyk. Poznanie logistyki miasta, form poruszania się po Lizbonie, linii lizbońskiego metra - to również wartość dodana wizyty przygotowawczej dla koordynatorów projektu.

Właścicielom i koordynatorom firmy Casa da Educação dziękujemy za serdeczne przyjęcie i świetną organizację spotkań z pracodawcami.

Koordynatorzy

Maria Pietranik

Małgorzata Lach

Spotkanie organizacyjne

28 września w auli szkolnej odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników projektu i ich rodziców z dyrekcją szkoły i koordynatorami. 

Podczas spotkania przedstawiona została idea Programu Erasmus+, założenia projektu, organizacja partnerska oraz podstawowe zadania, jakie stoją przed młodzieżą przed wyjazdem na staż, podczas jego trwania, jak również po powrocie z praktyk zagranicznych.

Szczególnie ważne  jest uczestnictwo uczniów w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staż: językowych, pedagogicznych, kulturowych i zawodowych.

Frekwencja dopisała a to potwierdza tylko duże zainteresowanie uczniów projektem
"Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe".

Koordynatorzy projektu

erasmus.png

Publikacje zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA