Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Nowoczesne kształcenie w zawodzie technik logistyk

8 mar 2024, 13:14

Ponieważ liczba miejsc była ograniczona tylko do 2 nauczycieli każdej placówki, z naszej szkoły wzięły udział w tym wydarzeniu Pani Alicja Brzózka i Pani Marta Madera.

W dniu konferencji w Centrum Badawczo-Rozwojowym Systemów Logistycznych przy Politechnice Opolskiej uczestnikom prezentowane będą innowacyjne systemy kompletacji, sortowania, towarowania, lokalizacji obiektów i kontroli jakości.

Tematami wykładów, prelekcji i dyskusji były zagadnienia związane z:

 • nowoczesnymi metodami kształcenia praktycznego w szkołach średnich;
 • wsparciem rozwoju kształcenia oraz uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystaniem sztucznej inteligencji w logistyce i produkcji
 • kompetencjami przyszłości w edukacji i na rynku pracy;
 • dobrym praktykom kształcenia w zawodzie technik logistyk;
 • możliwościami jakie dają laboratoria logistyczne;
 • możliwościami pozyskania środków na inwestycje w placówkach oświatowych;
 • nowością w systemie oświaty jakim są Branżowe Centra Umiejętności;
 • aktualnościami programu Erasmus+;
 • współpracy szkół ze Studenckimi Kołami Naukowymi;
 • wykorzystaniem systemu Informacji Geograficznej (GIS) w logistyce;
 • zastosowaniem nowoczesnych technik logistycznych w praktyce.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 nauczycieli i dyrektorów szkół z całego kraju, przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole, Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja dotycząca nowoczesnego kształcenia w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych była wspaniałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczenia i nawiązania ważnych kontaktów.

Opracowano na podstawie materiałów organizatorów.

https://www.youtube.com/watch?v=fjLkwUO26vg