Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Klasa dziennikarsko-aktorska

Całe nasze życie od momentu kiedy zaczynamy świadomie myśleć jest to kreowanie naszej przyszłości. Całe nasze życie jest sztuką…


Klasa dziennikarsko-aktorska oferuje:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,
  • naukę dwóch języków nowożytnych: j. angielski - rozszerzony - i wybrany z oferty (j, rosyjski, j. francuski, j. niemiecki),
  • poznanie i zrozumienie pracy dziennikarza - redagowanie gazetki szkolnej,
  • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy prasowych i radiowych,
  • poznanie pracy wielu redakcji gazet o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
  • zdobycie wiedzy z zakresu edukacji medialnej i obywatelskiej,
  • odwiedzanie różnych instytucji (telewizja, radio, redakcje gazet),
  • udział w cyklicznych spotkaniach z pracownikami Dziennika Zachodniego i WSZOP,
  • nabycie podstawowych umiejętności autoprezentacji.

Głównym założeniem zajęć jest praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy, co umożliwi aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, a w przyszłości regionu i państwa oraz podjęcie studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, historia sztuki,  polonistyka, filologie obce, kulturoznawstwo lub Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne.


Galeria