Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dokumenty

Dokumenty w okresie pandemii COVID - 19

Egzamin zawodowy 2020

Matura 2020


Dokumentami regulujące pracę szkoły:

Wycieczki szkolne:

Praktyczna nauka zawodu:

Wolontariat:

Nauczanie indywidualne:

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów:

Dokumenty regulujące działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2

Pozostałe:

Dla wychowawców:

Wnioski:

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI RATALNEJ/UZUPEŁNIAJĄCEJ z PKZP (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW ZFŚS PRZEZNACZONYCH NA CELE MIESZKANIOWE

WNIOSEK O PRZYZNANIE „ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ”

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS ("wczasy pod gruszą")

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ - DLA NAUCZYCIELI