Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Klasa rehabilitacyjno - medyczna

Wybór klasy pozwala w przyszłości podjąć studia na kierunkach:

 • fizjoterapia, wychowanie fizyczne, rekreacja ruchowa
 • zdrowie publiczne, dietetyka, odnowa biologiczna
 • turystyka, biotechnologia, kosmetologia, medycyna


Co proponujemy?

 • warsztaty z pierwszej pomocy medycznej
 • warsztaty z masażu
 • warsztaty z ratownictwa wodnego
 • warsztaty z gimnastyki korekcyjnej
 • spotkania z dietetykiem oraz innymi przedstawicielami opieki zdrowotnej
 • wycieczki do placówek rehabilitacyjnych, gabinetów odnowy biologicznej
 • warsztaty z wybranych form relaksacji
 • zajęcia z różnych form rekreacji ruchowej w szkole i w terenie.

Z wizytą w WSS Nr 2

Dzięki uprzejmości Dyrektora Szpitala – Pana Roberta Rychela - uczniowie klasy rehabilitacyjno-medycznej 12 listopada 2019 roku odbyli szereg ciekawych spotkań w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Lekarz Zarządzający Oddziałem Rehabilitacyjnym - dr n. med. Radosław Bieniek przybliżył młodzieży zagadnienia związane z rahabilitacją. Uczniowie zobaczyli gabinet fizykoterapii i hydroterapii. Ciekawym punktem spotkania było sprawdzenie, na czym polega system rehabilitacji wirtualnej See Me. Pani Ania pokazała młodzieży Stację Dializ i wyjaśniła, na czym polegają dializy oraz kto z nich korzysta. Pani Mariola bardzo ciekawie przedstawiła młodzieży zagadnienia z zakresu epidemiologii i higieny, i sprawdziła, czy młodzież potrafi prawidłowo myć ręce. Uczniowie zobaczyli również Centralną Sterylizatornię. Podczas wszystkich spotkań młodzieży towarzyszyła Pani Maria, której serdecznie dziękujemy.

Wizyta w Wojewódzkim Szpitalu w Jastrzębiu Zdroju

19 kwietnia 2018r. klasa I c LO o profilu rehabilitacyjno-medycznym odwiedziła Wojewódzki Szpital w Jastrzębiu Zdroju. W ramach lekcji uczniowie zwiedzili interesujące ich oddziały szpitalne. Rozpoczęli od Oddziału Rehabilitacji, po którym oprowadził ich ordynator Pan dr Jacek Kuna. Opowiedział o pracy lekarzy i pielęgniarek oraz przybliżył pracę fizjoterapeuty. Następnie uczniowie przeszli na praktyczną część oddziału, po którym oprowadziła ich Kierownik Pracowni Fizjoterapii Pani mgr Dotota Engler-Dudek. Uczniowie poznali funkcjonowanie poszczególnych gabinetów w tym gabinetu kinezyterapii, fizykoterapii, magnetoterapii oraz gabinetu wodolecznictwa. Stacja Dializ była kolejnym punktem programu, gdzie Pielęgniarka Odziałowa Pani mgr Anna Kurek w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczniom historię pielęgniarstwa oraz działanie „sztucznej nerki”. Uczniowie mogli również poznać funkcjonowanie Centralnej Sterylizatorni, gdzie dzięki uprzejmości Kierownik CS Pani mgr Agnieszki Gilga, poznali pracę Technika Sterylizacji Med., i która uświadomiła im również, że podczas zabiegów używane narzędzia są specjalnie sterylizowane. Ostatnim miejscem zwiedzonym w szpitalu był Zespół ds. Kontroli Zakażeń Wewnętrznych, gdzie Pani mgr Mariola Antończyk zapoznała uczniów z zakresem działań zespołu oraz przybliżyła działania profilaktyczne, takie jak np. poprawna dezynfekcja rąk. Uczniom towarzyszyła mgr Agata Tucka-Marek. W imieniu wszystkich uczniów klasy I c serdecznie dziękujemy Pani mgr Marii Dolacińskiej za organizację, oprowadzenie po zakątkach szpitala oraz przemiłą atmosferę całego personelu szpitala.

Redakcja sprawozdania: Wiktoria Sinacka, Natalia Adamczyk i Karolina Pazdyga

Projekt "Aktywna mama"

Festiwal "Gier i zabaw"