Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Klasa pożarnicza z elementami ratownictwa górskiego
i wodnego

Profil skierowany jest do uczniów zainteresowanych:

 • służbami mundurowymi
 • ratownictwem medycznym
 • niesieniem pomocy innym
 • językiem angielskim
 • biologią, chemią, geografią
 • rozwijaniem umiejętności sportowych

Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia na kierunkach:

 • pożarniczych
 • ratownictwo medyczne
 • medycyna
 • pielęgniarstwo
 • bezpieczeństwo wewnętrzne

Co proponujemy?

 • zajęcia w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
 • poszerzone treści kształcenia z zakresu pożarnictwa i ratownictwa
 • ciekawe wycieczki przedmiotowe
 • zajęcia z ratownictwa wodnego
 • zajęcia na strzelnicy
 • zajęcia sportowe przygotowujące do testów sprawnościowych
 • warsztaty z pierwszej pomocy
 • zajęcia z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi

Klasa objęta:

Patronatem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju

Patronatem Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskiego

Patronatem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Porozumieniem z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Aktualności rok szkolny 2019/2020

Jastrzębski Klub Wysokogórski

Jastrzębski Klub Wysokogórski to znana w całej Polsce marka. Zespołu Szkół Nr 2 imienia Wojciecha Korfantego też nie trzeba specjalnie przedstawiać. Klub objął patronatem ZS 2 zapowiadając ciekawe przedsięwzięcia.

https://jastrzebieonline.pl/news,14412,korfanty-na-szczytach-z-klubem-wyskokgorskim.html

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Ratownictwo wodne to umiejętności i wiedza nie tylko dla wtajemniczonych, aby je zdobyć wystarczy zostać uczniem Zespołu Szkół Nr 2 imienia Wojciecha Korfantego. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe objęło patronatem klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

https://jastrzebieonline.pl/news,14690,ratownictwo-wodne-w-ogolniaku.html

Jak zostać lekarzem?

To pytanie zadaje sobie wielu młodych ludzi. Na pewno trzeba skończyć studia medyczne. Ale swoją przygodę z medycyną można zacząć już w liceum.

https://jastrzebieonline.pl/news,14724,jak-zostac-lekarzem.html

Reguła dziewiątek

W marcu uczniowie spotkali się z ratownikiem medycznym. Ratownik przybliżył młodzieży zagadnienia związane z oparzeniami. Wyjaśnił, co to jest reguła dłoni oraz reguła dziewiątek, a także kiedy oparzenie należy traktować jako oparzenie ciężkie.


Nasi strażacy w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej
i w Centralnym Muzeum Pożarnictwa

11 grudnia uczniowie klasy pożarnictwa i ratownictwa medycznego oraz klasy pożarniczej z elementami ratownictwa górskiego i wodnego, dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie, mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. Centrum jest podzielone na sektory tematyczne, obrazujące zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz sił natury, tj. pożary mieszkań, pożary lasów, wypadki drogowe, katastrofy komunikacyjne, zagrożenie czadem oraz tzw. małą strażnicę z samochodem pożarniczym. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań multimedialnych, pomieszczenia bardzo realistycznie przedstawiają te zagrożenia i uświadamiają, jak łatwo można do nich doprowadzić.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, dzięki uprzejmości Dyrektora CMP, mogliśmy zobaczyć ekspozycje: „Od czego zaczynali nasi ojcowie” –samochody strażackie z II połowy XX wieku, „ Strażacka Niepodległa 1918” –wkład strażaków w odzyskanie niepodległości, „Wspólnie na ratunek” –wystawa na XX-lecie powstania KSRG oraz wiele ciekawych eksponatów z 4 tysięcy znajdujących się w obiekcie. Naszym Przewodnikiem był Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego.

Wycieczka odbyła się dzięki zaangażowaniu i pomocy Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju oraz strażaka historii pożarnictwa-Pana Michała Malisza.

Link do artykułu:

https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/strazacy-z-korfantego-gasili-pozar/