Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Technik logistyk

" Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym" prof. A. Szymoniak

Będąc uczniem Technikum masz szanse nabyć kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć zawód z przyszłością !


Kształcąc się w zawodzie technik logistyk:

 • nauczysz się jak dostarczać właściwy towar, odpowiedniemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce  przy jak najmniejszym koszcie,
 • poznasz zasady zarządzania zapasami,
 • zorganizujesz prace związane z gospodarką magazynową,
 • zorganizujesz proces transportowy dobierając na przykład właściwy środek transportu, określając optymalną trasę, ustalając cenę usługi transportowej czy też wypełniając właściwą dokumentację transportową,
 • udoskonalisz język angielski


Technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
 • przechowywania towarów
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych

Jako technik logistyk będziesz pracownikiem wszechstronnym, ponieważ będziesz mógł wykonywać zadania zarówno technika logistyka, jak i technika spedytora, technika eksploatacji portów i terminali, przewoźnika, dystrybutora, przedstawiciela handlowego, zarządzającego ruchem kolejowym, pracownika magazynu, specjalisty ds. produkcji. 


Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin
– dobrze przygotujemy Cię do matury!


ZAWÓD NA TOPIE - TECHNIK LOGISTYK

Wybierając ten zawód masz możliwość uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 •  Obsługi magazynów
 •  Obsługi transportu.

UMOWA PATRONACKA

W lutym 2019r. Zespół Szkół Nr 2 oraz przedstawiciele firmy SACHS TRANS INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisali Umowę Partnerską regulującą zasady współpracy i dobrych praktyk między stronami. Firma SACHS TRANS objęła swoim patronatem uczniów Szkoły kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz technik ekonomista.

Image1.jpg

Aktualności

Rok szkolny 2019/2020

Certyfikat udziału w projekcie "Logistyka dla technika"

Centrum Transferu Wiedzy Instytut Logistyki i Magazynowania serdecznie dziękuje za udział w organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 cyklu webinarów "Logistyka dla technika" czego dowodem jest otrzymany certyfikat.

Z kolei nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z uczniami dziękują za udzielone wsparcie. Szczególnie zasoby z platformy ISLog – Internetowa Szkoła Logistyki okazały się wielką pomocą w nauczaniu zdalnym.
Internetowa Szkoła Logistyki ISLog została utworzona w odpowiedzi na akcję #uczzdalnie i #zostanwdomu. Z materiałów udostępnionych na platformie e-learningowej uczniowie mogli uczyć się on-line. Swoją małą cegiełkę dołożyli również nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 przesyłając tematy będące podstawą do opracowania zasobów (zawartych w e-szkoleniach: zarządzanie zapasami, zarządzanie magazynem, zarządzanie transportem).

Pobierz certyfikat


Zmiany związane z koronawirusem dotyczące  konkursów logistycznych

Komitet Główny XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej - organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu postanowił zakończyć tegoroczną olimpiadę bez przeprowadzenia etapu finałowego. Doceniając ogromny wysiłek, który uczniowie uczestniczący w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej włożyli w przygotowania i czas poświęcony przez nich na naukę, Komitet Główny postanowił przyznać uczniom, którzy zakwalifikowali się do finału wszystkie uprawnienia przysługujące finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych pod patronatem MEN.

W związku ze stanem epidemii w Polsce, termin X Konkursu Wiedzy Logistycznej ulega przesunięciu. Jeżeli zostanie ustalony nowy termin konkursu uczniowie zostaną poinformowani.


XIV Forum Nauczycielskie

Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2, J. Chroń i M. Madera mieli możliwość uczestniczyć w XIV Forum Nauczycielskim zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Odbyło się ono 27 i 28 lutego 2020 roku.

Podczas tegorocznego Forum omawiane były zagadnienia związane z programem nauczania dla szkół ponadpodstawowych.

Forum to spotkanie nauczycieli kształcących w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor. Jego celem jest szukanie sposobów na podnoszenie jakości kształcenia logistycznego w szkołach ponadpodstawowych oraz przekazywanie najnowszej wiedzy z zakresu logistyki.

Spotkanie trwało dwa dni i było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi trendami w branży.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyli w:

– warsztatach organizowanych przez firmy logistyczne i spedycyjne. Tematy warsztatów to min. "Technologie cyfrowe w nauczaniu logistyki - Interaktywny Magazyn oraz "Wymagania bezpiecznego przewozu towarów wysokiej wartości w porównaniu z wymaganiami klientów oraz założeniami określonymi przez standardy TAPA TSR2017 oraz ISO 28000"

– wykładach pracowników naukowych WSL i Instytutu Logistyk ii Magazynowania, np. "Marketingowe i logistyczne elementy obsługi klienta", który był wykładem inauguracyjnym.

– prezentacji projektu "Nie bądź dzik" realizowanego przez Raben Transport

Jedną z atrakcji Forum, była wizyta w Zajezdni Franowo. Jest to jedna z największych i najbardziej nowoczesnych zajezdni w Europie. Franowo jest również jedyną w Polsce całkowicie zautomatyzowaną zajezdnią.

Gościem specjalnym XIV Forum Nauczycielskiego WSL 2020 był generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, który wygłosił wykład o przywództwie.

więcej na stronie WSL

IMG_20200227_110506.jpg     IMG_20200227_131530.jpg  IMG_20200227_110436.jpg


Konkurs - zaproszenie

Zapraszamy uczniów do udziału w Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej, organizowanego przez Akademię WSB we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

Celem tej cyklicznej inicjatywy jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniu 17 marca 2020 roku w Akademii WSB. Uczelnia jest wiodącym ośrodkiem akademickim, posiadającym m.in. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Kształcenie menedżerów oraz inżynierów-specjalistów z zakresu logistyki, transportu, spedycji i handlu międzynarodowego odbywa się w oparciu o ścisłą współpracę z otoczeniem biznesowym, wykładowców-praktyków oraz doskonałą bazę laboratoryjną.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej na przestrzeni ostatnich lat na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń, w których uzdolnieni uczniowie mają możliwość weryfikacji swojej wiedzy z branży TSL, a jednocześnie rywalizują m.in. o Złoty Indeks Akademii WSB uprawniający do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka, oraz o wysokie bonifikaty na studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Akademii WSB za zajęcie II i III miejsca. W poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział ponad 1600 uczniów z całej Polski.

Wysoki poziom merytoryczny X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Logistycznej gwarantuje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą wybitni eksperci branży TSL, reprezentanci wiodących firm logistyczno-spedycyjnych oraz pracownicy Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Zapisy u pani Jadwigi Chroń.


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

Zapraszamy Uczniów do udziału w Jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej, organizowanego przez Akademię WSB ( Wyższa Szkoła Biznesu) w Dąbrowie Górniczej) we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

Celem tej cyklicznej inicjatywy jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniu 17 marca 2020 roku w Akademii WSB.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej to dla uczniów możliwość weryfikacji swojej wiedzy z branży TSL, a jednocześnie rywalizacja m.in. o Złoty Indeks Akademii WSB uprawniający do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka, oraz o wysokie bonifikaty na studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Akademii WSB za zajęcie II i III miejsca.

Wysoki poziom merytoryczny X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Logistycznej gwarantuje Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą wybitni eksperci branży TSL, reprezentanci wiodących firm logistyczno-spedycyjnych oraz pracownicy Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu: http://www.wsb.edu.pl/KWLWyniki XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Ogłoszono ostateczną listę finalistów XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do finału zakwalifikowało się 59 osób, próg kwalifikacyjny wyniósł 32 punkty. Nasi uczniowie Artur Werner (38 pkt) i Agata Nowak (32 pkt) znaleźli się w gronie finalistów. Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych podopiecznych i składamy im gratulacje. 

Etap centralny odbędzie się w Poznaniu w Wyższej Szkole Logistyki 19.03.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2020r.. 

Wyniki drugiego etapu dostępne są na stronie http://www.szkolysrednie.wsl.com.pl/1631

Jeszcze raz gratulujemy naszym uczniom i trzymamy za nich kciukiXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej - etap II

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się II etap XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej . 

Wzięło w nim udział 5 uczniów z Korfantego: Nicola Wojtas z klasy trzeciej oraz uczniowie klasy czwartej: Agata Nowak, Sebastian Kokoszka, Sebastian Kłos, Artur Werner. Uczniowie mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań w czasie 75 minut.

Święty Mikołaj krążył po szkole w której odbywała się olimpiada, rozdzielając słodycze i wprawiając wszystkich uczestników w dobry nastrój. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych reprezentantów 


Wyniki IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

15 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej, której organizatorem jest Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny.

W zawodach wzięło udział 32 uczniów z klas II, III, IV technik logistyk.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów z naszej szkoły:

Agata Nowak i Artur Werner z klasy IVb.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach!


   9 edycja Ligi Młodych Logistyków

Zapraszamy wszystkich miłośników logistyki do udziału w 9 edycji Ligi Młodych Logistyków.

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania. Przygotowaniem 

i przebiegiem Konkursu zajmuje się komitet organizacyjny złożony z członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania.

Do Konkursu szkoła może zgłosić 2 zespoły trzyosobowe.

W celu wyłonienia w/w zespołów zostaną przeprowadzone eliminacje wśród osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa 

w Konkursie. Termin eliminacji szkolnych zostanie podany w terminie późniejszym.

Konkurs składa się z dwóch etapów które odbywają się w formie rywalizacji zespołowej:

eliminacje (polegają na rozwiązaniu zadań online przez cały zespół (test na platformie elektronicznej) i odbędą się 

19 grudnia 2019 roku w godzinach 11:00 – 11.30  (jedynie w tych godzinach na platformie będzie dostępny test dla uczniów )

Eliminacje mają formę testu jednokrotnego wyboru. Pytania będą teoretyczne i praktyczne. Czas rozwiązania całego testu to 30 minut. Test będzie składał się z 30 pytań teoretycznych oraz dwóch pytań praktycznych.

finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 marca 2020 roku o godzinie 09:00 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5, 40-001 Katowice.

Etap finałowy składa się z dwóch części. Pierwsza część będzie polegała na indywidualnym rozwiązaniu arkusza 

z zadaniami zamkniętymi. Każdy członek zespołu będzie rozwiązywał test indywidualnie. Druga część finału składa się 

z przedstawienia zespołowo prezentacji.

Więcej na:

www.nkl.ue.katowice.pl                   www.facebook.com/NKLDialog

logo_lml.png


IX edycja Olimpiady Logistycznej MWSLiT

Wszystkich pasjonatów logistyki zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Logistycznej, której organizatorem jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT).

Niezbędnym warunkiem udziału w Olimpiadzie jest rejestracja na platformie konkursowej www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu oraz akceptacja Regulaminu Olimpiady.

Każdy uczestnik Olimpiady otrzymuje indywidualny login z hasłem aktywującym oraz, po zalogowaniu się na platformę, informację o możliwości zmiany loginu i hasła.

Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska: organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie.

Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

I etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej ( 12.11.2019r. – 16.02.2020r. ),

polega na rozwiązaniu na platformie konkursowej testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 50% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu, na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

II etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej ( 25.02.2020r. – 22.03.2020r.),

polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Do ostatniego, finałowego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 60% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

III etap finałowy - odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu ( 02.04.2020r. )

odbywa się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu, składający się z dwóch pisemnych części:

pierwsza część polega na rozwiązaniu przez uczestnika przedstawionego problemu logistycznego,

druga część polega na uzasadnieniu wybranego przez siebie rozwiązania.

Więcej na: https://olimpiadalogistyczna.mwsl.euIV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna – etap szkolny

Dnia 15.11.2019 r. odbył się etap szkolny IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej, której organizatorem jest Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny. W zawodach wzięło udział 32 uczniów z klas II, III, IV technik logistyk.

Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, który składał się z 30 pytań. Obejmował m.in. następujący zakres zagadnień: pojęcia dziedziny transportu i spedycji, fazy procesu transportowego, technologia transportowa i magazynowa, organizowanie przewozów.

Ogłoszenie wyników 30 listopada 2019 r. Trzymamy kciuki!


Wyniki etapu szkolnego XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczne

Poznaliśmy wyniki szkolnego etapu XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Spośród 40 uczestników z Korfantego do etapu okręgowego zostało zakwalifikowanych 5 uczniów:  z klasy IV technika logistyka: Agata Nowak,  Sebastian Kłos, Sebastian Kokoszka i Artur Werner oraz z klasy III technikum - Nicola Wojtas. W tym roku granica kwalifikacyjna została podniesiona do 24 punktów tym samym wzrosła trudność zakwalifikowania się do dalszych etapów.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy powadzenia w etapie okręgowym, który odbędzie się już 6.12.2019 roku.


Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - etap szkolny

23 października 2019r. odbył się etap szkolny XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Wzięło w niej udział 40 uczniów naszej szkoły z klas drugich, trzecich i czwartej Technikum logistycznego. Jak co roku uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Za udzielenie błędnej odpowiedzi przysługiwały punkty ujemne. 

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych uczniów!

IMG_2600.JPG IMG_2599.JPG


Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Zapraszamy do udziału w XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Etap szkolny odbędzie się 04 października 2019r. (po raz pierwszy na urządzeniach mobilnych). W I etapie Olimpiady zadaniem uczniów jest rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru (25 pytań) w czasie 40 minut.

Zapisy do 02 października 2019r. u p. Jadwigi Chroń

Więcej na stronie:

http://www.szkolysrednie.wsl.com.pl/xii-edycja-162...

banner2019big-8ebaab58.jpg


IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz uczniowie dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier-logistyk.

I etap: do dnia 4 października 2019 r. prosimy o dokonanie zgłoszenia; 

Osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego mgr M. Madera.

II etap: indywidualne zapisy uczestników do 17 października 2019 r. Zgłoszenia dokonuje indywidualnie uczeń ( po otrzymaniu kodu szkoły i linku),jeśli jest pełnoletni, lub opiekun w przypadku uczniów niepełnoletnich. Formularz do zapisów indywidualnych będzie dostępny wyłącznie dla uczniów szkół zgłoszonych w pierwszym etapie zapisów.

Więcej informacji na stronie: www.ekonom.ug.edu.pl/web/oslRok szkolny 2018/2019

Warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Dnia 11 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy IV technik logistyk byli gośćmi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Brali udział w dwóch z czterech wydarzeń w ramach imprezy o zasięgu europejskim, która nazywała się:

Dzień Łańcucha Dostaw, 11 kwietnia 2019 r. Supply Chain Day, April 11-th, 2019

Pierwszy warsztat „Przepływ materiałów oraz informacji w procesie produkcyjnym. Wykorzystanie narzędzi Lean w usprawnianiu procesów w łańcuchu dostaw” był adresowany przede wszystkim do studentów kierunku: Logistyka. Nasi uczniowie, jak zwykle, bez kompleksów świetnie odnaleźli się we współpracy ze studentami drugiego roku.

Warsztat przeprowadzany był w formie gry symulacyjnej,przez Pana mgra inż. Roberta Jękota oraz Panią mgr Patrycję Lewandowską z firmy Nexteer. Opiekę merytoryczną sprawowała Pani mgr Anna Ossowska, Dyrektor Łańcucha Dostaw firmy Nexteer, członkini Rady Programowej Kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania.

Warsztat Akademia TransEdu: 4.0 - to drugie wydarzenie w ramach Dnia Łańcucha Dostaw, w którym uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Prowadzony był przez Pana Bogumiła Paszkiewicza, TransEdu Project Managera.

Więcej na www.ue.katowice.pl/scd

Zachęcamy też do zajrzenia na europejska stronę tego wydarzenia 

IMG_20190411_125120.jpg


III Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna - Sopot 2019

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IV b T Kamil Chromik znalazł się wśród najlepszych w Polsce-wśród 30 finalistów Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej. Zawody finałowe odbyły się 05.04.2019 r. w Sopocie.

Uczestnicy Olimpiady mieli również możliwość wzięcia udziału w imprezach towarzyszących finałowi. Organizatorzy pokazali, co naprawdę znaczy planowanie w logistyce.

Wszytko tak jak było zaplanowane zostało zrealizowane na czas; niczym w systemie just in time.

Uczestnicy Finału już przed przyjazdem do Sopotu otrzymali dokładny plan pobytu wyliczony co do minuty! Podczas rejestracji jeszcze raz zapoznali się z Programem zawodów finałowych. Dzięki temu każdy mógł się przyczynić do sukcesu, jakim było zrealizowanie tak wymagającego przedsięwzięcia / rejestracja, zakwaterowanie, posiłki, wyjazdy na 2 wizyty studyjne, warsztaty, wykłady, przejazdy w godzinach szczytu w Trójmieście i uwzględnione oczywiście kongestie transportowe. No i jeszcze, czego nie mogło zabraknąć, zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem.

Na szczęście zarówno Organizatorzy jak i uczestnicy (najlepsi z najlepszych) wiedzieli co to znaczy LOGISTYKA i jak ważne jest działanie zgodnie z planem, żeby osiągnąć sukces.

Bez dobrej organizacji i zdyscyplinowanych uczestników nie byłoby to możliwe.

No, a wizyta studyjna w Terminalu kontenerowym DCT Gdańsk (ang. Deepwater Container Terminal) to prawdziwe przeżycie! Załadunek i rozładunek jednocześnie z jednostki oceanicznej tysięcy kontenerów to logistyczny majstersztyk.

IMG_20190405_125520.jpg

IMG_20190405_133452.jpg

Wycieczka przedmiotowa Logistyków do FCA Poland w Tychach

W dniu 26 marca 2019 roku Logistycy z klasy IbT i IIcT uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie FCA Poland S.A. Tychy. Firma produkuje samochody osobowe Fiat 500, Abarth 500, Lancia Ypsilon oraz Ford K. Obecnie FCA Poland jest w Polsce największym producentem samochodów i czołowym ich eksporterem. Młodzież przed rozpoczęciem zwiedzania została przeszkolona przez pracowników z zakresu BHP poruszania się po zakładzie. W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się z organizacją procesów produkcyjnych, zasadami pracy, wynagradzania, perspektywami firmy i możliwościami podjęcia pracy. Mieli również okazję naocznie zobaczyć na czym polega just in time oraz zobaczyć nowoczesne wyposażenie magazynowe i produkcyjne. Była to ciekawa lekcja  dla uczniów, którzy mogli zobaczyć jak teoria łączy się z praktyką.Wycieczka do Firmy SACHS TRANS w Radlinie

Dnia 19 marca 2019 r. uczniowie IV klasy technik logistyk mieli przyjemność gościć w firmie Sachs Trans, której siedziba mieści się w Radlinie. Wycieczka odbyła się w ramach Umowy Partnerskiej podpisanej pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 oraz przedstawicielami firmy SACHS TRANS INTERNATIONAL.

Celem wycieczki było między innymi zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy z branży TSL. Uczestnicy wycieczki poznali historię i przedmiot działalności firmy Sachs Trans International. Mieli również możliwość bezpośredniego podglądnięcia w jaki sposób organizuje się spedycję z podziałem na kraje, regiony czy rodzaje zleceń spedycyjnych (całopojazdowe lub drobnicowe). Mogli również sprawdzić swoją wiedzę z zakresu transportu międzynarodowego, którą zdobyli w szkole. Podczas konkursów przygotowanych przez pracowników firmy zmierzyli się z realnymi problemami, przed którym stoi spedytor podczas organizowania procesu transportowego takimi jak np. przepisy z zakresu czasu pracy kierowców. Znajomość tych przepisów okazała się dla naszych uczniów przysłowiową „bułką z masłem”. Uczniowie oglądali środki transportu, z różnego typu naczepami. Mogli również sami wejść do określonego typu naczepy, zapoznać się z jej wymiarami i sposobami zabezpieczania ładunku. Warto dodać, za co bardzo dziękujemy, że firma Sachs Trans sfinansowała uczestnikom wycieczki połowę kosztów transportu. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzymał drobne upominki.

54417740_1450265008448709_8345135225793150976_n.jpg


Młodzi Logistycy z KORFANTEGO w złotej dziesiątce logistyków w Polsce

12 marca 2019 r. w Dąbrowie Górniczej odbyły się eliminacje centralne IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. Konkurs jest organizowany corocznie przez Akademię WSB. Uczestnikami są uczniowie kształcący się w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego reprezentowali: Łukasz Fukała, Kamil Chromik i Stanisław Korol z klasy IV BT oraz Bartosz Kołeczko, Agata Nowak i Artur Werner z klasy III BT. Artur Werner zajął 6 miejsce w kraju. Gratulujemy Arturowi wspaniałego sukcesu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Henryk Turoń

25b2916b5c49db617f52fa5ea48efee7.jpg


Międzyszkolny konkurs „ABC Logistyki”

10.04.2019 roku o godzinie 10.00 Zespół Szkół nr 6 w Tychach serdecznie zaprasza uczniów klas I – IV szkół ponadgimnazjalnych na konkurs logistyczny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowania problematyką logistyki. Konkurs odbywa się indywidualnie.

Charakter konkursu: konkurs jest dwuetapowy

I etap: test

II etap: zadania otwarte

Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie.

Zapisy przyjmuje i informacji szczegółowych udziela p. Barbara Berit.ZNAMY JUŻ WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY LOGISTYCZNEJ

7 lutego 2019 r. zakończyły się eliminacje szkolne IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. Corocznie konkurs jest organizowany przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej. Celem współzawodnictwa przyszłych logistyków i spedytorów jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z branży TSL oraz wymiana doświadczeń.

Do eliminacji centralnych zakwalifikowali się: Łukasz Fukała, Kamil Chromik i Stanisław Korol z kl. IV B T oraz Bartosz Kołeczko, Agata Nowak i Artur Werner z kl. III B T. W tych eliminacjach najlepszym Logistykiem KORFANTEGO okazał się Kamil Chromik z kl. IV B T. Gratulujemy młodzieży wspaniałego sukcesu i życzymy zajęcia najwyższych miejsc w finale, który odbędzie się 12 marca 2019 r. w Dąbrowie Górniczej.

Henryk Turoń

unnamed_10.2.19_r..jpg


Technikum Logistyczne w Jastrzębiu-Zdroju wyróżnione przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Młodzi Logistycy z Jastrzębia-Zdroju mają kolejny powód do dumy. Dyrektor szkoły mgr Ewa Mentel otrzymała z rąk, Kierownika jednostki certyfikującej European Logistics Association Instytutu Logistyki i Magazynowania, Pana Zbyszka Krojenki Promesę certyfikacyjną, która zaświadcza, że logistycy z Technikum w Jastrzębiu-Zdroju kształcą się według najwyższych standardów europejskich. Uzyskanie przez ucznia wyniku większego niż wynik graniczny ( określony przez krajową jednostkę certyfikującą ) z egzaminów państwowych potwierdzających kompetencje zawodowe Technik logistyk upoważnia do uzyskania certyfikatu: Candidate EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN

certyfikat


Kolejne sukcesy Młodych Logistyków z Korfantego

Komitet Organizacyjny III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej 30 listopada 2018 r. ogłosił listy olimpijczyków z poszczególnych szkół, którzy zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych. Z Korfantego sukces odniosło 6 Uczniów. Gratulujemy Młodzieży wspaniałego sukcesu i życzymy równie dobrych wyników w drugim etapie, które zapewnią Im awans do eliminacji centralnych w Sopocie. W załączeniu list gratulacyjny Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Henryk Turoń

lista zakwalifikowanych osób


Etap szkolny III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej

Dnia 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w auli szkoły odbyły się zawody I-go stopnia (etap szkolny) III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej, której organizatorem jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

W zawodach wzięło udział 29 uczniów klasy II – IV technik logistyk. Uczestnicy poddawani byli sprawdzianowi w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań w czasie 25 min.

Wyniki zawodów I-go stopnia oraz ogłoszenie przez Komitet Główny osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia nastąpi do 30 listopada.

IMG_0266.JPG

IMG_0263.JPG


Praktyczna lekcja logistyki produkcji na najwyższym poziomie

W dniu 29 października 2018 roku klasa II B T uczestniczyła w wizycie studyjnej w firmie FCA Poland S.A. Tychy. Firma produkuje samochody osobowe Fiat. Młodzi Logistycy zostali zapoznani przez pracowników z organizacją procesów produkcyjnych. Efektywność rozwiązań organizacyjnych zaprezentowano młodzieży w halach produkcyjnych, gdzie nastąpiło łączenie teorii z praktyką. Młodzież obserwowała procesy produkcyjne, oceniała wzajemne powiązania pomiędzy procesami technologicznymi i logistyką produkcji. Doskonałość organizacji procesów produkcyjnych była widoczna na każdym etapie procesu produkcyjnego. Niemałe wrażenie wywarło wyposażenie hal produkcyjnych umożliwiające automatyzację procesów technologicznych i ograniczanie do minimum transportu międzyoperacyjnego. Uczniowie klasy II B T wykazali się dużą spostrzegawczością co zaowocowało stawianiem przewodnikom różnorodnych pytań. Podsumowanie lekcji logistyki produkcji w zakładzie produkcyjnym nastąpiło na zajęciach teoretycznych w szkole.

Henryk Turoń

DSCN03361.JPG


XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

4 października 2018r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Do etapu szkolnego przystąpiło 28 uczniów z klas II, III i IV technika-logistyki. Do drugiego etapu, który odbędzie się 07 grudnia, zakwalifikował się uczeń klasy III ROBERT GÓRCZYŃSKI. Gratulujemy i życzmy powodzenia na kolejnych etapach.


Wycieczka do Browaru w Żywcu

Uczestnicy wycieczki zapoznali się z procesem produkcji, rozlewu i dystrybucji  piwa. Poznali historię browaru oraz współczesną logistykę. Dodatkową atrakcją była możliwość gry w kręgle i degustacja soków.

Wycieczka do "Havi Logistics"

21 marca 2018 roku uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej. Odwiedzili Centrum Dystrybucji "Havi Logistics" w Tychach.  Jest to wyłączny dystrybutor dla sieci  restauracji McDonald's oraz stacji paliw BP i Shell. Uczniowie mieli możliwość poznania struktury działalności firmy oraz pracy magazynu. Praktycznie mieli okazję docenić znaczenie zarządzania jakością.

Wizyta na Politechnice Śląskiej

20 marca 2018 roku uczniowie klas drugich i czwartych odwiedzili Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Zobaczyli okazały budynek, zaplecze dydaktyczne oraz laboratoria. Wzięli udział w dwóch wykładach dotyczących wyglądu opakowań i sposobu postępowania ze zużytymi opakowaniami. Młodzi logistycy zostali zapoznani ze specjalizacjami na kierunku Transport. Była to okazja do zdobycia informacji na temat rekrutacji i studiowania na śląskiej uczelni. Wyjazd mógł przyczynić się do podjęcia decyzji związanej z wyborem kierunku studiów.

Dzień otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego

Uczniowie Korfantego uczestniczyli w  dniu otwartym  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Zwiedzili budynek Uniwersytetu i wzięli udział w panelu dyskusyjnym na uniwersyteckiej auli.  Uczestniczyli w wykładzie dra Sebastiana Twaroga "Nawarzyłeś sobie piwa - to sam je sobie wypij" połączonego z grą logistyczną i prezentacją kierunków logistycznych. 

Marzec - miesiąc  konkursów logistycznych

Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych reprezentowali Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. VIII edycja odbyła się 8 marca 2018 roku w siedzibie uczelni. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy kształcą się w zawodach branży TSL m.in. technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali.  Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klas czwartych: Izabela Kowalska, Błażej Aleksandrzak, Michał Urbaniak,  klas trzecich Paulina Tańska,  Stanisław Korol oraz  Sebastian Kokoszka z klasy drugiej. Błażej  Aleksandrzak zajął 19 miejsce w kraju.

9 marca 2018 roku w Rybniku odbyły się zawody II stopnia II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy trzeciej i czwartej:  Paulina Tańska, Stanisław Korol, Łukasz Białek.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

W czwartek 7 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość miała miejsce Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wyróżnienie z rąk Śląskiego Wicekuratora Dariusza Domańskiego otrzymał między innymi Stanisław Korol z klasy III b T.

Staże w ramach programu Erasmus +

W kwietniu 2017 roku dla 31 osobowej grypy stażystów Dwójki zakończyły się praktyki w niemieckim mieście Chemnitz. Dwutygodniowe staże w ramach Programu Erasmus+ były dla uczniów klas ekonomicznych, gastronomicznych i logistycznych okazją do doskonalenia języków obcych oraz szansą zdobycia nowych doświadczeń zawodowych.

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbył się finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.  Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w tym Przemysław Tomica, uczeń naszej szkoły, który zajął II miejsce, otrzymali indeksy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunki ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz staże i nagrody finansowe.

Liga Młodych Logistyków

16 marca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego zespołowo, w składzie: Kamil Chromik, Kamil Kolski i Artur Owczarzy zajęli I miejsce w Lidze Młodych Logistyków, ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach.

Finał IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

3 marca 2017 roku odbył się finał IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do finałowej rozgrywki przystąpiło 60 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych i okręgowych z prawie ośmiu tysięcy uczniów. Naszą szkołę reprezentował Przemysław Tomica.  Awans do finału to ogromne osiągnięcie. Wszyscy finaliści uzyskali zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Konkurs w ramach projektu Trans Tracking MVP

Wydarzenie było realizowane w ramach projektu Trans Tracking MVP przez firmę Trans.eu. Organizatorem Konkursu był Logintrans Sp. z o.o. z Wrocławia we współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jako Współorganizatora. Konkurs był organizowany w celu opracowania i zaprezentowania przez Uczestników nowatorskiego pomysłu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa drogowego. Co ciekawe, uczestnikami byli zarówno uczniowie technikum i liceum ale także studenci. Naszą szkołę reprezentowały 3 drużyny, których członkowie są uczniami klas logistycznych.Jedna z naszych drużyn, w składzie::Szymon Jankowski III c T, Alex Carbogno – Barnabe III c T, Paulina Chmiel II b T została wyróżniona za projekt "Projekt Intelligent system assistance driver" czyli inteligentny system wspomagania kierowcy. Jury Konkursu postanowiło nieoczekiwanie wręczyć również wyróżnienie uczennicy: Magdalena Zozworek z klasy II c T za aktywność podczas zadawania pytań i przebiegu całego Konkursu.

Galeria zdjęć

Wybrane sukcesy logistyczne

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej -  Błażej Aleksandrzak - 19 miejsce w kraju 
 • II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej - uczeń Przemysław Tomica
 • I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Ligi Młodych Logistyków - zespołowo: Kamil Chromik, Kamil Kolski, Artur Owczarzy
 • zakwalifikowanie się do finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej - laureat Przemysław Tomica
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Logistyka po angielsku"  - uczennica Sylwia Brączek
 • I miejsce i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej - uczniowie: Sylwia Brączek oraz Dominik Przybylski 
 • zakwalifikowanie się do finału centralnego Olimpiady Logistycznej - uczennica: Sylwia Brączek 
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Promotor zawodu – bezpieczna praca” - za film pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie logistyka” - uczniowie: Łukasz Bara, Damian Rduch, Martyna Wawreczko 
 • zakwalifikowanie się do etapu centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – uczniowie: Sylwia Brączek T , Damian Rduch
 • zakwalifikowanie się do finału V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej: Sylwia Brączek, Maciej Adamski, Kacper Caniboł