Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Kolejne kursy doskonalące za nami

20 cze 2019, 17:31

Pani Emilia Antończyk, Elżbieta Janusz oraz Małgorzata Lach zrealizowały na Malcie dwutygodniowy kurs języka angielskiego. Uczestniczki, pracując podczas szkolenia w międzynarodowych grupach, podnosiły jakość wymowy oraz intonacji, tworzyły spójne wypowiedzi ustne i pisemne a także wykonywały ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Ważnym zadaniem projektowym było również rejestrowanie w formie cyfrowej przebiegu kursu.

Dzięki nabytym umiejętnościom nauczycielki będą mogły doskonalić swoje zajęcia, sprawnie wykorzystując branżowe słownictwo w języku angielskim.

Uczestniczki uzupełniły również Europass Paszport Językowy, dokonując niejako samooceny znajomości języka obcego. Opracowane zostały słowniki-plakaty branżowe ze słownictwem z języka angielskiego, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane na lekcjach z przedmiotów zawodowych.

Pani Maria Pietranik, nauczycielka języka angielskiego, zrealizowała na Malcie dwa kursy: CLIL Tools and Methodology Course. Do głównych zadań pani Marii Pietranik należało:

  • doskonalenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w trakcie pracy z narzędziami ICT,
  • rozwijanie kompetencji wykorzystania aplikacji ICT w nauczaniu zintegrowanym,
  • nawiązanie międzynarodowych kontaktów z uczestnikami kursu.

Niewątpliwie wartością dodaną zrealizowanych szkoleń było rozwijanie przez ich uczestników kompetencji społecznych, takich chociażby jak:

  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,
  • przełamywanie stereotypów/barier,
  • wzmocnienie świadomości nieustannego doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności.

Wiele zawartych kontaktów i przyjaźni z uczestnikami z innych krajów Europy ma szanse zaowocować w przyszłości nowymi przedsięwzięciami i projektami edukacyjnymi.

Na zakończenie spotkania, koordynator projektu pani Dorota Sitek-Sędek wręczyła wszystkim uczestnikom projektu Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych" do wyjazdu na kursy zagraniczne.

Warto przypomnieć, że już w lipcu br. kolejna grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 będzie doskonalić swoje kompetencje językowe i metodyczne w Irlandii oraz na Malcie.

Małgorzata Lach

erasmus.png

Publikacje zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA