Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

I SEMESTR
Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia po szkole gimnazjalnej - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 10.09.2019 godz. 15:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia po szkole podstawowej - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2019
godz. 15:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas drugich LO i T oraz klas trzecich T i BS I Stopnia -z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2019
godz. 15:30
Spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich LO i czwartych T - spotkanie z Dyrektorem Szkoły i doradcą metodycznym w sprawie egzaminu maturalnego w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 12.09.2019 godz. 15:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w sali kinowej 12.09.2019 godz. 16:30
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją śródroczną 02.01.2020 godz. 15:30
II SEMESTR
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO i IV T 08.04.2020 godz. 15:30
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją roczną 10.06.2020 godz. 15:30