Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego

dyrektor
Ewa Mentel

wicedyrektorzy
Beata Kabut

Danuta Rosińska

pedagog

Jadwiga Kulas, Renata Wiśniak

kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Strządała

Grono Pedagogiczne w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego

Rok szkolny 2019/2020

L.p. Nazwisko i imię Wychowawstwa Przedmioty
1 Alama Agnieszka
język hiszpański
2 Antończyk Emilia 3 D T przedmioty zawodowe - gastronomiczne
3 Araszczuk Bożena
edukacja dla bezpieczeństwa, chemia
4 Barczyńska-Łukasik Katarzyna
historia, wos
5 Bergel Wanda
matematyka
6 Berit Barbara
przedmioty zawodowe-logistyczne
7 Będkowska Barbara 1 B T G biologia, język angielski
8 Bieniek Anna 1 A BS P przedmioty zawodowe - ekonomiczne, logistyczne
9 Bonarek Izolda
język polski, wok
10 Brzózka Alicja
przedmioty zawodowe - logistyczne
11 Bureza Sebastian
religia
12 Bury Mirosław 3 A BS wychowanie fizyczne
13 Chodura Małgorzata 2 C T matematyka
14 Cholewa Aneta 1 C T G język angielski, informatyka
15 Chroń Jadwiga 2 B T przedmioty zawodowe - logistyczne
16 Cichoń Aleksandra 1 B T P język polski, filozofia
17 Cichy Elżbieta
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
18 Cieśla Iwona 3 A T wychowanie fizyczne
19 Ciuksa-Macoń Żaneta 1 D T G przedmioty zawodowe - hotelarskie
20 Czarniak Anna
język niemiecki
21 Długosz Marcin
informatyka
22 Długosz Monika 1 A BS G historia, wos
23 Drozd-Piekarczyk Barbara
język polski
24 Duk-Bochnak Izabela
rewalidacja
25 Dziendziel Wiesława
język niemiecki
26 Filip Aniela
język polski
27 Fiłończuk Danuta
język polski
28 Gibes Katarzyna
historia, wos
29 Głowacka Kinga
język angielski
30 Goik Monika 4 B T geografia
31 Goraus Ewa
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
32 Gruszczyk Dariusz 1 B LO G wychowanie fizyczne
33 Gruzło-Łukasik Katarzyna
przedmioty pożarnicze
34 Herman llona
przedmioty zawodowe - logistyczne
35 Holona Małgorzata
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
36 Jabłońska Bożena
chemia, biologia
37 Janus Maciej
przedmioty zawodowe - logistyczne
38 Janusz Elżbieta 2 A T przedmioty zawodowe- ekonomiczne
39 Jargiło Katarzyna 1 B BS P język francuski, przedmioty zawodowe- gastronomiczne
40 Kabut Beata
chemia
41 Kanak Elżbieta 2 A LO język polski
42 Kanak Joanna 3 C T geografia, przedmioty zawodowe-gastronomiczne
43 Karasek Ewa 1 A LO G język polski
44 Klebeko Łucja
biologia
45 Kłosowska Anna 3 B T matematyka
46 Knopek Beata 2 E T przedmioty zawodowe - gastronomiczne
47 Korduła-Bloch Karina
plastyka
48 Korzeniewski Robert
geografia
49 Kosidłowska Bernadeta
język polski
50 Kosmowska Ewa 2 B LO matematyka
51 Krajewski Robert
język angielski
52 Kraus Barbra
rewalidacja
53 Kuczkowska-Deberny Mariola
przedmioty zawodowe - ekonomiczne
54 Kula Marzena
przedmioty zawodowe - hotelarskie
55 Kulas Jadwiga
pedagog
56 Labza Anna 4 C T przedmioty zawodowe - gastronomiczne
57 Lach Małgorzata 1 A T P przedmioty zawodowe-  ekonomiczne
58 Lachowicz-Dworak Czesława
matematyka
59 Łozińska Danuta 1 A LO P język polski
60 Madera Marta
przedmioty zawodowe - logistyczne
61 Mentel Ewa
fizyka
62 Mildner Dariusz
rewalidacja
63 Mrożkiewicz Jarosław
historia, wos
64 Niemczyk Renata 4 A T przedmioty zawodowe - ekonomiczne
65 Nikiel Kinga
język francuski
66 Nowak Elżbieta
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
67 Okręglicka-Pietranik Izabela 3 B LO język angielski
68 Omylakowska Barbara
przedmioty zawodowe - hotelarskie
69 Osika Kamila
geografia
70 Oślizło Ryszard
język angielski
71 Pancherz Anna 1 C T P wychowanie fizyczne
72 Panfil Katarzyna 1 A T G język niemiecki
73 Pietranik Maria 3 A LO język angielski
74 Rokowska Małgorzata
przedmioty zawodowe - ekonomiczne
75 Rosińska Danuta
język polski, wiedza o kulturze
76 Serek Beata
matematyka
77 Serwotka Hanna
przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu
78 Sędek Jacek
przedmioty zawodowe - hotelarskie
79 Sitek-Sędek Dorota 4 D T język angielski
80 Skrobiś Elżbieta
język angielski
81 Stępień Aleksandra
fizyka
82 Stoliński Robert
religia
83 Strządała Agnieszka
przedmioty zawodowe - ekonomiczne
84 Sunita-Kowalska Dominika
język polski, rewalidacja
85 Szczęsny Krystyna
bibliotekarz, język polski
86 Szot Barbara
język angielski
87 Sztabla Liliana
rewalidacja
88 Śnieg Katarzyna 2 D T język angielski
89 Tannenberg-Leśniak Maryla
matematyka
90 Toborek Magdalena
język angielski
91 Tucka-Marek Agata 1 B LO P wychowanie fizyczne
92 Uroda Piotr
religia
93 Wala Bernadeta
matematyka
94 Wewióra Iwona
doradztwo zawodowe, przedmioty zawodowe - gastronomiczne
95 Węglarz Kinga
geografia
96 Wiercioch Żaneta
bibliotekarz
97 Wiśniak Renata
pedagog
98 Wita Bronisław
wychowanie fizyczne
99 Wodecka Anna
język angielski, język rosyjski
100 Woszczycka Barbara
informatyka
101 Wrożyna Iwona
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
102 Wyciszczok-Kuchejda Jolanta 3 C LO biologia, wychowanie do życia w rodzinie
103 Zamaryka Joanna
wychowanie fizyczne
104 Zdziebło Joanna
historia, wiedza o społeczeństwie
105 Zysko Joanna
edukacja dla bezpieczeństwa