Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Głównym celem projektu będzie zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycje w infrastrukturę- utworzenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, tak aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia.

Projekt obejmie poniższe szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Zawodowych

  • Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni techniki samochodowej
  • Remont pomieszczenia na cele pracowni

- Zespół Szkół nr 9 Specjalnych

  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu pracownik pomocniczy mechanika
  • Doposażenie pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk
  • Doposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera

- Zespół Szkół nr 2

  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajobrazu
  • Doposażenie pracowni hotelarskiej
  • Remont pomieszczeń na cele pracowni hotelarskiej

Na realizacje projektu nasze miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 372 622,50 zł., natomiast koszt całkowity projektu to 1 614 850,00 zł.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

  • EFRR_kolor_poziom_rgb_002.png