Dokumenty zakupu i sprzedaży

Ikona obiektów Dowody sprzedaży
Pokaż Rachunek obraz
Rachunek
Pokaż Rachunek uproszczony obraz
Rachunek uproszczony
Pokaż Faktura VAT obraz
Faktura VAT
Pokaż Faktura VAT obraz
Faktura VAT
Pokaż Korygująca faktura VAT obraz
Korygująca faktura VAT
Dokumentacja sprzedaży, zbiór dokumentów obejmujacych co najmniej:
 1. Oferty sprzedaży;
 2. Zamówienia;
 3. Umowy;
 4. Dokumentację rozchodu sprzedanych składników majatku;
 5. Dokumentacje rozliczeniową, którą stanowi Faktura VAT;
 6. Korygujące Faktury VAT;
 7. Rachunki uproszczone;
 8. Korygujace Rachunki uproszczone;
 9. Dokumentacja utargów gotówkowych w placówkach handlu detalicznego, gastronomicznego lub świadczących usługi dla ludności;
 10. Ewidencje pomocnicze w miejscu dokonywania sprzedaży.
Szczególnym rodzajem dokumentacji sprzedaży jest dokumentacja eksportu.