Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Kierunki w poszczególnych szkołach 

 

Liceum

Dla osób, które mają różne zainteresowania i stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego proponuje klasy o bardzo różnorodnych profilach.
 

Technikum

Kształcimy w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu.
 

Branżowa Szkoła I stopnia

Proponujemy klasy kształcące w zawodzie kucharz i magazynier-logistyk.