Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Oferowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Liceum Ogólnokształcące

Oddziały Liceum Ogólnokształcącego

w klasach, w których zaproponowano trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru, uczeń
w II semestrze klasy I dokonuje ostatecznego wyboru

Rozszerzenia

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

Klasa psychologiczno-humanistyczna
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, język angielski
do wyboru: biologia lub geografia lub wos lub historia
j. polski, matematyka, j. angielski
do wyboru: biologia lub geografia lub wos
lub historia
Klasa pożarnictwa i ratownictwa medycznego
przeczytaj i dowiedz się więcej
język angielski
do wyboru dwa przedmioty
z wymienionych:
chemia, geografia, biologia, fizyka
j. polski, matematyka,
j. angielski,
do wyboru: geografia lub biologia lub chemia
lub fizyka
Klasa rehabilitacyjno-medyczna
przeczytaj i dowiedz się więcej


biologia, język angielski
do wyboru: chemia lub fizyka
j. polski, matematyka,
j. angielski,
do wyboru: chemia lub fizyka
Klasa politechniczno-akademicka
przeczytaj i dowiedz się więcej
matematyka, język angielski,
do wyboru: fizyka lub informatyka

j. polski, matematyka,
j. angielski,
do wyboru: fizyka lub informatyka

Technikum

2019-brazowe-technikum-perspektywy.jpg

Oddziały w Technikum

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty

TECHNIK EKONOMISTA

przeczytaj i dowiedz się więcejjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK LOGISTYK

przeczytaj i dowiedz się więcejjęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, biologia lub geografia,
język obcy
TECHNIK HOTELARSTWA
przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, biologia lub geografia,
język obcy
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, biologia, język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

Oddziały w Branżowej Szkole I stopnia

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się
punkty

KUCHARZ

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, język obcy
do wyboru: biologia lub geografia

MAGAZYNIER LOGISTYK

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, język obcy
do wyboru: biologia lub geografia