Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Oferowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

II Liceum Ogólnokształcące

Oddziały liceum ogólnokształcącegoZajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty
klasa psychologiczno – humanistyczna
język polski, biologia, historia
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, język obcy,
max do wyboru: biologia lub historia
klasa pożarnicza z elementami ratownictwa
górskiego i wodnego
biologia, j. angielski, chemia lub geografia
przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, język obcy,
max do wyboru: biologia lub chemia

klasa politechniczno - akademicka

matematyka, j. angielski, fizyka,
informatyka jako przedmiot uzupełniający

przeczytaj i dowiedz się więcej


język polski, matematyka, język obcy,
max do wyboru: fizyka lub informatyka
klasa rehabilitacyjno - medyczna
biologia, chemia , j. angielski

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, język obcy,
max do wyboru: chemia lub biologia
klasa europejska (językowa)
j. angielski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie lub geografia

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, język angielski,
wiedza o społeczeństwie


Technikum Nr 1

unnamed.jpg

Oddziały technikum realizujące kształcenie
w zawodach:
Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty:
TECHNIK EKONOMISTA
język angielski, matematyka
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK LOGISTYK
matematyka, geografia
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
język angielski, geografia
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, biologia, język obcy
TECHNIK HOTELARSTWA
język angielski, geografia
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
język angielski, matematyka
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, biologia, język obcy
TECHNIK REKLAMY

język angielski, matematyka

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, plastyka, język obcy
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
język angielski, geografia

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK GEOLOG
język angielski, geografia

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, geografia, język obcy
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

język angielski, matematyka

przeczytaj i dowiedz się więcej

język polski, matematyka, informatyka, język obcy


Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Oddział branżowej szkoły I stopnia realizujący kształcenie w zawodach:Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty:
KUCHARZ
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia
MAGAZYNIER - LOGISTYK
przeczytaj i dowiedz się więcej
język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2

Branżowa Szkoła II stopnia realizuje kształcenie w zawodzie KUCHARZ.

W Branżowej Szkole II stopnia można uzyskać potwierdzenie kwalifikacji
HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

i otrzymać dyplom w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.